CHALLENGE 1

Met welke achtergrond en voorbereiding voor je schoolcarrière heb je de grootste kans om erbij te blijven en met een diploma weer weg te gaan?

Denk aan alle factoren die spelen voorafgaand aan het voortgezet onderwijs/MBO/HBO/WO en die een rol spelen bij het al dan niet succesvol afronden daarvan.

Hoe zou je deze factoren kunnen beïnvloeden, om de kans om erbij te blijven al voorafgaand zo groot mogelijk te maken.

CHALLENGE 2

Hoe blijven studenten tijdens hun schoolcarrière zo goed mogelijk betrokken?

Denk aan factoren op de voortgezet onderwijs/MBO/HBO/WO en bij de leerlingen zelf die bepalend kunnen zijn voor het behalen van een diploma.

Hoe zou je deze factoren kunnen beïnvloeden en zo de kans op het behalen van een diploma kunnen vergroten?

CHALLENGE 2

Hoe blijf je erbij?

Wat zorgt ervoor dat een scholier vroegtijdig het onderwijs verlaat, zelfs als de start goed is? Wat kunnen we hieraan doen?

Denk aan factoren op de voortgezet onderwijs/MBO/HBO/WO en bij de leerlingen zelf die bepalend kunnen zijn voor het behalen van een diploma.

Hoe zou je deze factoren kunnen beïnvloeden en zo de kans op het behalen van een diploma kunnen vergroten?

CHALLENGE 3

Als je al dan niet voortijdig het onderwijs verlaat waar kom je dan terecht? Hoe goed sluit het onderwijs aan op de huidige en toekomstige gevraagde maatschappelijke functies? Welke rol speelt een diploma daarbij?

Denk aan factoren die van belang zijn bij het vinden/houden van werk of in een andere maatschappelijke functie.

Hoe zou je deze factoren kunnen beïnvloeden en daarmee de kans op een goede toekomst te vergroten.

CHALLENGE 4

Wees creatief en geïnspireerd, maak je eigen vraagstuk en bedenk hiervoor geschikte oplossingen.

WELKE DATA KAN IK GEBRUIKEN?

We gaan aan de slag met open onderwijsdatasets (zoals van CBS en DUO), bevindingen uit onderzoeken en data geprepareerd door o.a. de gemeente, het Regionaal Bureau Leerplicht, van diverse scholen en zorginstellingen.

Ervaring met data science is geen vereiste!

We proberen zoveel mogelijk groepen te creëren van verschillende kwaliteiten of je meldt je aan met je eigen groep. Er is ook voldoende begeleiding aanwezig tijdens de hackathon om je op weg te helpen door data, techniek en software.

Makkelijk toegankelijke data science software: open-source analyse- en visualisatiesoftware zoals Orange en KNIME. A quick-start guide van KNIME vind je hier.

Specifieke data voor voortijdig schoolverlaten kunnen interessant zijn. Uit oogpunt van privacy kan van sommige mogelijk relevante data geen gebruik worden gemaakt, anders dan geaggregeerd. Denk aan bijvoorbeeld op postcode, buurt of wijkniveau.