HACK

Hack-on-Track’ is een Hackathon, waarin we met mensen van uiteenlopende disciplines en achtergronden, ondersteund door data analisten, software- en website ontwikkelaars gezamenlijk willen werken aan het thema:

Hoe houden we jongeren bij het onderwijs zodat ze hun eigen talenten optimaal ontwikkelen en zich kunnen voorbereiden op de toekomst?

Bereidt het onderwijssysteem voldoende voor op de 21e eeuw?
Wat als je zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt opkomt?
Te veel aan je hoofd en dan ook nog onderwijs, past dat?
Of juist te weinig uitdaging?

Actueel onderwerp? Zeker kijk maar hier!

PRIJZEN

Uiteraard word je beloond voor je inspanningen en kun je met deelname aan deze hackathon verschillende prijzen winnen. Er zijn teamprijzen en 4 individuele waarderingsprijzen te winnen.

De hoofdprijs bestaat uit een geldprijs van € 2500,- voor het winnende team.  
Er zijn ook 4 individuele prijzen van € 500,- voor beste Artist, Data Scientist, Content Manager en Creative Mind beschikbaar.

Beoordeling
Alle teams worden ongeacht de gekozen challenge beoordeeld op:

  1. Artistieke impressie
  2. Dataverwerking en inhoud
  3. Uitvoerbaarheid
  4. Originaliteit

Het totaal aantal punten toegekend door de jury is bepalend voor het winnen van de hoofdprijs. 

Jury

Senne Janssen – Hoofd Regionaal Bureau Leerplicht, Holland Rijnland

Als Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) is het tegengaan van voortijdig schoolverlaten één van onze belangrijkste doelstellingen.
Wij zijn daarom voortdurend op zoek naar creatieve manieren om jongeren in ‘onze’ 11 gemeenten – waar Leiden er 1 van is – te steunen. Initiatieven zoals deze hackathon juich ik daarmee ontzettend toe. Vanzelfsprekend dragen wij hier als RBL dus ook graag aan bij: door data te leveren, een introductie te verzorgen en te jureren. De problemen zijn complex en daarmee uitdagend! Ik wens de deelnemers heel veel wijsheid en succes toe!

José Finders – Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Leiden

Als beleidsadviseur van de gemeente Leiden ben ik nauw bij dit onderwerp betrokken. Op allerlei manieren proberen we al goede ideeën in de stad te ondersteunen die de kansen van jongeren vergroten om minimaal een startkwalificatie te halen. Ik ben erg benieuwd welke nieuwe ideeën er op basis van de data-analyses uit de hackathon omhoog gaan komen, liefst ook vanuit de doelgroep zelf. Samen met onze belangrijkste samenwerkingspartners wil ik graag mede-beoordelen welke van die ideeën het verschil kan gaan maken. Hoe mooi zou het zijn als we het winnende idee ook echt tot uitvoering kunnen gaan brengen. Ook daar wil ik me voor gaan inzetten.

Ricardo Winter – Voorzitter College van Bestuur, ROC Leiden

Voortijdig schoolverlaten voorkomen is zeer belangrijk. Het maakt de toekomst van jonge mensen uit! Creatieve ideeën zijn nodig om het voorkomen van schooluitval te bevorderen.

Bastiaan Bakker – Beroeps enthousiast

Input, Ontspanning en Coaches
Een hackathon is een spannend evenement waarin je intensief aan de slag gaat. Om jullie tussendoor voldoende ontspanning en creatieve input te bieden hebben wij een mooi programma  voor jullie samengesteld. Dit programma is vrij te volgen tijdens het ‘hacken’. Dit zal bestaan uit o.a. interessante lezingen en daarnaast zijn er voldoende ontspanningsfaciliteiten, zoals een workshop theatersport. Om eventuele vragen op het gebied van de dataverwerking te kunnen beantwoorden hebben we gedurende de 36 uur een aantal vrijwillige experts als coach beschikbaar.

WAAROM EEN HACKATHON?

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil graag open landelijke datasets koppelen aan regionale datasets om zo tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen voor jongeren die stoppen met school zonder diploma (een startkwalificatie: is een HAVO / VWO diploma of minimaal een MBO niveau 2 diploma). Het Nederlandse onderwijs staat al jaren in de internationale top. Tegelijkertijd laat ons onderwijs te veel talenten van leerlingen en studenten onbenut, volgens de onderwijsinspectie. “De grootste verbetering betreft de aanpak van het schoolverzuim en de toewijzing van de extra ondersteuning. Wat betreft de borging van de verbeteringen is er nog veel ruimte voor verbetering. 

In Holland Rijnland blijkt het aantal jongeren dat stopt met school recentelijk weer iets gestegen. Vooral in de overstap van het vmbo naar het mbo vallen relatief veel scholieren uit.