We zijn op een creatieve manier aan de slag gegaan met alle vrij beschikbare gegevens (open data), zodat iedereen daar effectief gebruik van kan maken en inzicht in kan krijgen rond het onderwerp: 

Hoe houden we jongeren bij onderwijs door het zo in te richten dat ze hun eigen talenten optimaal ontwikkelen en zich voor kunnen bereiden op de toekomst?

De teams hebben de volgende presentaties van hun ideeën ingeleverd ter beoordeling van de publieksjury.

Scan de unieke QR code en stem op je favoriete team

Storytellers

Storytellers

Michel

Barbara

Jarien

Felix

Probleem

Storytelling

Het resultaat

Chargii

Chargii

Astrid

Olcay

Amir

Maurice

Challenge

How can we contribute to personal coaching within the current budget?

The key

Personal attentien is the key, but how can the current system provide that?

Cloning some teachers…

Solution

Your Virtual Student Coach

Specifications

A3

A3

Sebastiaan

Victor

Hayat

Yisong

Probleem

De oplossing

Toepassing

WEB omgeving

Opium

Opium

Leonie

Marc

Irwin

Monique

 • Team Opium werkt in het MBO onderwijs. Wij hebben in ons werk te maken met jongeren die uitvallen en motivatieproblemen hebben.
 • Het probleem is: ons MBO onderwijsaanbod onvoldoende motiverend is voor jongeren, het gevolg is uitval en onvoldoende toekomstbestendige bagage.
 • Wij hebben een droom: wat zou het mooi zijn als we …… (slide 1.)
 • Onze oplossing is dat iedereen onderwijs strippenkaart krijgt die je in kunt zetten wanneer jij wilt. Als je start in het MBO krijg je van ons:
 • Een onderwijs strippenkaart
 • Een loopbaancoach
 • De jongere heeft de regie over zijn onderwijsprogramma met ondersteuning van de loopbaancoach. De strippenkaart kan ingezet worden voor oriëntatie, regulier onderwijs of persoonlijke ontwikkeling.
 • De jongere raakt gemotiveerd omdat hij autonomie ervaart, succes kan boeken en zich verbonden blijft voelen met onderwijs.
 • VSV bestaat dus niet!

Follow the Money

Follow the Money

Bob

Niek

Sonja

Ellen

Het probleem

Jongeren die kiezen voor werk in plaats van (het afmaken van) een opleiding missen zonder diploma mogelijk kansen op de arbeidsmarkt (en in het leven).

Het is lastig om de kansen op korte en lange termijn te overzien en dus maken ze misschien niet de juiste keus.

De oplossing

Studenten een zo compleet mogelijk beeld geven om zelf een goede afweging te maken:

 • Inzicht in kansen met/zonder diploma per opleiding en regio
 • Ervaringen van mensen die eerder voor dezelfde keuze stonden
 • Opties om invulling aan hun keuze te geven zodat ze aan het einde van de rit een diploma op zak hebben

Een Platform

Een platform waar de studenten alles kunnen vinden:

 • Overzichten met informatie (data!)
 • Een scala aan ervaringen, toegespitst op de eigen situatie
 • Opties voor scholen en bedrijven die goed passen bij jou
 • Contactfunctie met ervaringsdeskundigen/buddy’s/scholen en bedrijven

De Leidse Matties

De Leidse Matties

Robin

Eveline

Marleen

Jasper

Voorbeeld

Oplossing

Gepersonaliseerd leren

Matties!!!

Tough Love & Harde Aanpak

Exceptionals Keys

Team Moio & team OSC MBO

Probleem

Oplossing

Unieke aanpak

Gebroeders S&G

Gebroeders SG

Wesley

Thomas

Ruben

Succes

 • Beloning in individuele aandacht
 • Meer tijd voor mensen met problemen
 • Minder uitvallers
 • meer geld om te investeren in het helpen van studenten met problemen
 • Preventief kunnen handelen
 • Korting in de kantines bij school artikelen

De Reisbegeleiders

De Reis begeleiders

Brigitte

Jessica

Jojanneke

Laura

Lara

Onderwijs is een reis

Challenge 4 Hoe wordt het schoolsysteem betrokken bij de ontwikkeling van het kind en zijn reis?

Wat is het problem?

 • Kind wordt niet (echt) gezien; voelt zich niet serieus genomen
 • Onvoldoende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in curriculum

Wat we met onze oplossing willen bereiken

 • De persoonlijke ontwikkeling van ieder kind vergroten.

*THE GAME*

De reis van je leven

 • Een interactieve app
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
 • Kind is eigenaar en regisseur
 • Digitale reisgenoot
 • Dashboard voor docenten op basis van data

Kind

 • Intrinsieke motivatie
 • Eigen regie

Docent

 • Biedt handvatten om naast het kind te staan
 • Meer werkplezier
 • Betere relatie

Ouders

 • Kind wordt beter gezien
 • Betrokkenheid

Maatschappij

 • Verbeterd inzicht in VSV, gelijke kansen
 • Minder uitval

Marja’s Challenge

Marja's Challenge

Jan

Arjan

Magrietha

Anita

Roos

Probleem

Hoe voorkomt Marja een verkeerde schoolkeuze ?

Ze wil niet voortijdig uitvallen door een mismatch.

Adviezen genoeg maar………

Hoe wordt Marja architect van haar eigen leerweg?

Idee

Marja laat veel sporen achter op Social Media en Internet.

Deze sporen geven inzicht in wie ze is en wat ze wil en wat ze kan.

Marja kan alleen zelf haar persoonlijk profiel downloaden.

Iedere school heeft een geaggregeerd en anoniem profiel van haar leerlingen

Oplossing

Marja kan haar persoonlijk profiel vergelijken met de schoolprofielen.

Welke school past het best bij wat Marja nodig heeft?

De school kan door het schoolprofiel het aanbod beter afstemmen op de leerlingen

Rebellenclub

De Rebellenclub

Jan Olav

Patrick

Marjan

Frederique

Probleem

Solution

Impressie

Praktisch invulling

 

 

 

 

 

Actions